Om Robosport

Robosport skriver artiklar till ALLA fotbollsmatcher i Sverige. Detta görs med hjälp av en robot och medborgarjournalistik – roboten skriver, människor (Klubbreportrarna) på matcherna bidrar med citat från spelare och filmade intervjuer.

Metoden ersätter inte mänskliga journalister utan gör sånt dessa inte har möjlighet att hinna med – istället kan människorna skriva djupare analyser och betraktelser kring matcherna. Robosport och folket kring matcherna skriver om matcherna i sig.

Dela vidare Robosport i sociala medier – alla fotbollsintresseade hittar sina lag på robosport.net Från barn- och ungdomsserier, lägsta till högsta serier, damer och herrar.

Lägg gärna märke till att robosport.net förhåller sig likadant till matcher med knattar som till de med garvade seniorer och använder ett språk utan genusmarkörer.

Ser du en artikel som innehåller tveksamheter eller felaktigheter – anmäl den via “anmälningsknappen” i artikeln.

Ser du en artikel utan citat – tipsa nån som ser lagets matcher att bli Klubbreporter, så kan ni jämföra vem som fått bäst spelarintervjuer sen. Be era kompisar rösta om bästa artikeln på Facebook.

Om flera klubbreportrar gör intervjuer om samma match och skickar in – då är det den som skickar in först som får sina citat och sin video i robosport.net:s artikel. Först till kvarn, men ni kan komma överens och turas om så klart!

För publicister

Är du publicist som besöker robosport.net?

Naturligtvis får man som publicist, på webb eller papper, ta del av citaten. Kredda på följande sätt: ’bla bla bla”, säger X till robosport.net.’

Vill man som publicist använda texterna kan man abonnera. Man kan enkelt få texter för en viss serie, ett visst lag, eller olika kombinationer som passar. Enkelt att skräddarsy efter just era önskemål, samt få det distribuerat på lämpligt sätt. För priser och upplägg kontakta info@robosport.net. Ange ärende: 'Abonnera på artiklar'.

Uppladdningspolicy

Robosports bilduppladdningspolicy innebär att när du laddar upp egentagna bilder så ger du Robosport rätten att publicera dem och använda dem i den omfattning Robosport väljer att göra.

Cookies

Robosport.net använder så kallade cookies för att anpassa sajten efter användaren. Så att upplevelsen ska bli bättre och för att statistik över användandet ska kunna föras – i slutändan också för att kunna utveckla sajten.

Statistiken vi inhämtar innehåller ingen personlig information utan du förblir anonym. Undantaget är när du som Klubbreporter loggar in och skickar film och citat, då sparar vi kopplingen mellan aktuell artikel och ditt Facebook-konto.

Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren. Man kan i sin webbläsares inställningar stoppa lagrandet av cookies, såväl som radera tidigare sparade. Man bör emellertid vara medveten om att detta kan försämra funktionaliteten hos sajten.